Thâu-ia̍h

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē
WikipediA
Bân-lâm-gú
Iu-téng bûn-chiuⁿ
Eruptingtoothwithlabels11-24-05.jpg

Chhùi-khí ê hoat-io̍k, ùi phoe-thai sè-pau seng-tióng khai-sí kàu puh-khí ji̍p kháu-khiuⁿ, sī ho̍k-cha̍p ê kòe-têng. Sui-bóng chē-chē bu̍t-chióng ū chhùi-khí, in chhùi-khí ê hoat-io̍k kah jîn-lūi bô-siáⁿ-mi̍h bô-siâng. Nā-beh-ū khong-kiān ê kháu-khiuⁿ khoân-kéng, tī thai-jî hoat-io̍k ê sek-tòng kai-tōaⁿ lāi-té, khí-iū-chit, khí-pún-chit, khí-kut-chit, kap khí-chiu cho·-chit tio̍h-ài khai-sí hoat-io̍k. Gín-á-khí tī seⁿ-kiáⁿ-tē lāi-té tē-6 chì tē-8 lé-pài khai-sí hêng-sêng, ah tōa-lâng-khí tī seⁿ-kiáⁿ-tē ê tē-20 lé-pái khai-sí hêng-sêng. Ká-sú chhùi-khí bô tī chit-ê sî-chūn khai-sí hoat-io̍k, in tio̍h bē hoat-io̍k. (chiap-sio̍k tha̍k...)
Chûn-tóng · Thê-miâ

Pa̍t-chióng gí-giân ê Wikipedia
Chhiau-kòe 1,000,000 phiⁿ bûn-chiuⁿ ê pán-pún:
Chhiau-kòe 100,000 phiⁿ bûn-chiuⁿ ê pō͘-hūn pán-pún:
Kî-thaⁿ pán-pún:


Lí kám chai-iáⁿ…
Doty.jpg

Chûn-tóng · Kî-thaⁿ sin bûn-chiuⁿ+

Jī-bó sek-ín

A |Aⁿ | B | C | CH | CHH | E | Eⁿ | F | G | H | I | Iⁿ | J | K | KH | L | M | N | NG | O | Oⁿ | | P | PH | S | T | TH | X | U | Z
Sin-bûn
Emma Morano.jpg

Kî-thaⁿ ê sin-bûn +

Cheng-soán siòng-phìⁿ
Anhai Longshan Si 20120228-2.jpg
Wikipedia ê chí-mōe kè-ōe

Wikipedia sī iû hui-êng-lī ê Wikimedia Ki-kim-hōe ūn-chok keng-êng. Ki-kim-hōe kî-hā iáu-ū kî-thaⁿ chōe chióng to-gí-giân kap khai-hòng lōe-iông ê Wiki kè-ōe.

Mail-closed.svg  Liân-lo̍k Wikipedia