Thóng-kè

跳至導覽 跳至搜尋
頁面統計
內容頁面227,049
頁面
(在 Wiki 上所有的頁面,包括對話頁面、重新導向頁面等。)
719,443
已上傳的檔案362
編輯統計
自 Wikipedia 成立以來的頁面編輯數1,896,378
每頁平均編輯數2.64
Iōng-chiá thóng-kè sò·-ba̍k
已註冊的使用者 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)35,247
活動使用者 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)
(在最近 30 天操作過的使用者)
87
Ke-khì-lâng (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)42
koán-lí jîn-oân (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)5
Koaⁿ-liâu (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)4
監管員 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
帳號建立員 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
匯入者 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
跨 wiki 匯入者 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
IP 封鎖例外 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
監督員 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
使用者查核員 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
已確認的使用者 (iōng-hō͘ lia̍t-toaⁿ)0
其它統計
所有內容頁面的字數12,208,699
已列入排程的大量訊息0